Een Amerikaanse zorginstelling heeft meer dan 16.000 patiënten gewaarschuwd voor een datalek nadat de leverancier die de elektronische patiëntendossiers beheerde door ransomware was getroffen. IT Lighthouse, de leverancier die de dossiers voor het Redwood Eye Center beheerde, kreeg op 19 september met ransomware te maken.

Daardoor zijn mogelijk patiëntendossiers van het Redwood Eye Center gecompromitteerd geraakt. Deze dossiers bevatten namen, adresgegevens, geboortedata, verzekeringsgegevens en medische behandelgegevens van meer dan 16.000 patiënten. Hoe de ransomware-infectie zich kon voordoen is niet bekendgemaakt. De zorginstelling zegt dat het maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen. Zo is de beveiliging van patiëntgegevens aangescherpt en is er overgestapt naar een andere leverancier van patiëntendossiers (pdf).