Het oneindig bewaren van persoonsgegevens zonder enige motivering mag niet volgens de Europese privacywetgeving. Daarom beveelt de Autoriteit Persoonsgegevens aan dat organisaties in een ‘register van verwerkingen’ benoemen hoe lang zij persoonsgegevens willen bewaren. Vijf aanbevelingen daarbij.

https://www.recht.nl/art/169633