Drie themadagen

Tijdens de vierde week van Grip op Informatie wordt door middel van verschillende webinars aandacht gevraagd voor de thema’s die gekoppeld zijn aan de Wet open overheid en de Archiefwet. In deze week hebben we ook een drietal themadagen:

4 november: Thema dag: Digitale duurzaamheid
Ieder jaar, op de eerste donderdag in november, viert de erfgoedsector ‘de Wereld dag van de Digitale Duurzaamheid’. Doel van deze dag is om meer bekendheid te geven aan digitale duurzaamheid en om met elkaar te kijken wat we bereikt hebben en wat ons nog te doen staat. Met twee webinars geven we extra aandacht aan dit onderwerp.

9 november: Themadag: Toekomst
Er staan vandaag drie webinars op de agenda die gaan over het werk van morgen, maar waarbij die toekomst vandaag al begint: archive by design, de informatiehuishouding in de veranderende informatiesamenleving en de omgevingswet.

10 november: Themadag: Actieve openbaarmaking
Om gemeentes te ondersteunen bij de implementatie van de Wet open overheid, vinden op deze dag drie webinars plaats. Een aantal gemeentes vertellen welke stappen zij ondernemen, de juridische handreiking wordt toegelicht en er is een inkijkje in PLOOI.

Aanmelden kan via dit aanmeldformulier


Source