Beeld: Rapport Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes

Het IAMA helpt om de gekozen ontwikkeling en implementatie vervolgens op een verantwoorde manier te doen. In het IAMA worden verbanden gelegd met relevante regels, instrumenten en toetsingskaders op het gebied van algoritmen. Hierover spreken Iris Muis en Elise Wendt tijdens het CIP webinar op dinsdag 4 oktober vanaf 13.00 uur.

Iris Muis is werkzaam aan de Utrecht Data School (Universiteit Utrecht)
Elise Wendt is beleidsmedewerker bij de directie Digitale Samenleving (ministerie van BZK)

Aanmelden kan met een mailtje naar cip@cip-overheid.nl

IAMA staat voor Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes en is opgesteld door Prof. mr. Janneke Gerards, Dr. Mirko Tobias Schäfer, Arthur Vankan en Iris Muis.
Meer lezen over IAMA

Source