Bij klassieke escrow geeft de leverancier van software de broncode in bewaring bij een escrow-agent of een bewaarnemer. Deze partij bewaart een kopie van de broncode in een kluis tot het moment dat de leverancier niet meer in staat is de software te onderhouden, bijvoorbeeld in geval van een faillissement. Dan verkrijgt de klant de code, met het recht om deze voor continuïteitsdoeleinden te gebruiken. 10 aandachtspunten.

https://www.recht.nl/art/171553