Slachtoffers van seksuele intimidatie of misbruik moeten zich zo snel mogelijk melden bij de politie of een centrum voor seksueel geweld. Dat laat het Openbaar Ministerie vandaag weten in een reactie op de #metoo-beschuldigingen. Het is voor het eerst dat justitie zich hierover uitlaat.

Omdat het in zedenzaken vaak moeilijk is bewijs rond te krijgen, is het onderzoek volgens het OM gebaat bij een snel verloop en zo weinig mogelijk beïnvloeding van verklaringen. Bovendien kan dan ook betere zorg worden verleend aan het slachtoffer.

Een woordvoerder van het OM benadrukt dat recente aangiften net zo behandeld zullen worden als andere zedenzaken: “Zo heeft een officier van justitie in Den Haag een zaak in onderzoek.”

Aangifte is niet altijd noodzakelijk, maar uitgangspunt bij het afwegen van strafrechtelijke vervolging is de wens van het slachtoffer.

Eva Kwakman, landelijk zedenofficier van justitie

Slachtoffer bepaalt zelf

Slachtoffers kunnen vertellen wat ze is overkomen, zonder meteen aangifte te moeten doen of bewijs te vergaren, meldt het OM. De grens ligt bij smaad en laster. Het OM zegt erop toe te zien dat voorzichtig wordt omgegaan met het noemen van namen.

Eva Kwakman, landelijk zedenofficier van justitie, zegt in NPO Radio 1-programma Nieuws enCo dat de wens van het slachtoffer centraal staat bij de afweging of tot vervolging wordt overgegaan: “Een aangifte is niet altijd noodzakelijk, maar het uitgangspunt is dat slachtoffers zelf de stap willen zetten. Zo voorkomen we dat iemand voor de tweede keer slachtoffer wordt.”

#metoo

Sinds de onthullingen over de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein is een grote stroom meldingen van seksueel misbruik en intimidatie op gang gekomen. In Nederland werden de beschuldigingen van journalist Jelle Brandt Corstius aan het adres van televisieproducent Gijs van Dam, en de bekentenis van filmmaker Job Gosschalk de belangrijkste exponenten van #metoo.

Zedenrechercheurs hebben het volgens de politievakbond NPB intussen druk met de explosief toegenomen meldingen van seksuele intimidatie en misbruik. Het OM stelt dat er “geen grote stijging” is in het aantal meldingen sinds het begin van de #metoo-discussie. Pieter van Vollenhoven pleitte gisteren voor een speciale instantie die naar de beschuldigingen moet gaan kijken.

Ook is het aantal hulpvragen toegenomen, volgens Slachtofferhulp Nederland gaat het om een stijging van 20 procent sinds het begin van #metoo.

Bron: OM na #metoo: belangrijk om je snel te melden | NOS