De onderstaande uitspraak maakt duidelijk aan welke eisen geautomatiseerde besluitvorming moet voldoen. Het valt te verwachten dat de normering van geautomatiseerde besluitvorming steeds urgenter wordt, nu digitalisering en technologie in het bestuursrecht aan relevantie toeneemt. De hier besproken Afdelingsuitspraak geeft dan ook een welkom toetsingskader voor de beoordeling van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen.

Bron: Toetsingskader voor geautomatiseerde besluitvormingsprocessen – Recht.nl