D66 vindt de uitspraken van CDA-leider Buma niet zo verstandig. Buma zei zaterdag te verwachten dat het kabinet vasthoudt aan de ‘aftapwet’, ongeacht de uitslag van een eventueel referendum. Buma wees er zaterdag op dat in het regeerakkoord is afgesproken het raadgevend referendum af te schaffen. Hij noemde het referendum een rest uit het verleden en zei vast te houden aan de aftapwet.

In tegenstelling tot zijn coalitiepartner wil D66-leider Pechtold niet vooruitlopen op de vraag wat er moet gebeuren als de meerderheid van de opgekomen kiezers de aftapwet met nieuwe bevoegdheden voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten afkeurt.

Evaluatie

“Zover is het nog niet”, zei hij. Pechtold benadrukte dat in het regeerakkoord is afgesproken dat de wet snel wordt geëvalueerd en dat er geen sprake van mag zijn dat er dingen gebeuren die niet bij de rechtsstaat horen.

Pechtold zei dat het er nu niet toe doet of hij het zinvol vindt of er een referendum komt over de aftapwet. “Het gaat er nu vooral om hoe we op een verstandige manier met het referendum omgaan, als het er komt.”

Onderhandelingen

Oppositiepartijen reageren zeer kritisch op de woorden van Buma. GroenLinks-leider Klaver wil nog voor het debat over de regeringsverklaring van het kabinet weten wat hierover in de coalitie-onderhandelingen is afgesproken. Dat debat begint morgen.

Fractievoorzitter Dijkhoff van regeringspartij VVD wil graag uitleggen waarom de aftapwet van belang is. Hij zal de uitslag van het referendum afwegen tegen het belang van de staatsveiligheid. “Het zal niet meevallen om mij ervan te overtuigen dat de wet niet nodig is.”

Eerlijk

Buma herhaalde vandaag dat de staatsveiligheid in het geding is. “Dan zeg ik nu liever eerlijk wat de consequentie van een nee-stem in het referendum is dan dat ik maanden wacht.”

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (D66) wilde vandaag niet inhoudelijk op de uitspraken van de CDA-leider ingaan. “U zult veel van mij horen over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en over het referendum, maar dit is niet het moment.”

 

Bron: Pechtold: uitspraken Buma over referendum onverstandig | NOS