Het Openbaar Ministerie (OM) kan doelgerichte computercriminaliteit niet effectief aanpakken. Dat schrijft het parket in zijn jaaroverzicht van 2017.

Het OM schrijft grote stappen te moeten zetten om digitale misdaad adequaat te kunnen bestrijden. “Het komt erop neer dat we meer capaciteit, kennis en expertise nodig hebben”, zegt woordvoerder Bart Vis tegen NU.nl.

Onder computercriminaliteit vallen strafzaken waarbij computers het doelwit zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om gijzelsoftware, waarbij een gebruiker door malafide software van zijn computer wordt uitgesloten. Ook DDoS-aanvallen, waarbij een website onbereikbaar wordt omdat die wordt bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer, vallen onder deze noemer.

Het OM heeft vorig jaar 231 zaken gerelateerd aan computercriminaliteit binnengekregen. Daarvan zijn 71 zaken voor de rechter verschenen, waarvan 60 stuks hebben geleid tot een veroordeling. Het OM heeft 124 zaken laten vallen, waarvan bijna twee derde om een technische reden, zoals een gebrek aan bewijs. De overige 36 zaken zijn nog in behandeling.

Aanpak

Justitie constateerde enkele jaren geleden al dat computercriminaliteit steeds vaker voorkomt. Om meer zaken aan te pakken, stelde het toenmalige ministerie van Veiligheid en Justitie in 2014 doelstellingen op. Justitie zou jaarlijks meer onderzoeken naar zowel reguliere als complexe computercriminaliteit moeten uitvoeren, tot minimaal 360 in 2018.

Onder reguliere criminaliteit vallen incidentele zaken met een individuele verdachte die geen groot opsporingsteam vereisen. De afgelopen jaren wist het OM die doelstelling structureel niet te halen, hoewel het de laatste twee jaar een stuk beter gaat dan daarvoor.

In 2014 en 2015 deed het OM onderzoek naar zo’n 120 van dit soort zaken, terwijl de doelstelling op respectievelijk 180 en 175 zaken lag. In 2016 en 2017 werd de doelstelling verhoogd naar respectievelijk 190 en 230 zaken, maar deed het OM onderzoek naar 171 en 223 zaken.

Het OM weet de doelstelling van complexe zaken de laatste twee jaar wel te halen. Daarbij gaat het om grotere zaken die vaak meerdere verdachten hebben en waarbij internationaal wordt gewerkt. In 2015 en 2016 moest het OM onderzoek doen naar respectievelijk 30 en 40 van dit soort zaken. Aan het eind van het jaar bleek dat er 34 en 43 zaken zijn behandeld.

In 2018 moet het OM volgens de doelstelling 310 reguliere en 50 complexe onderzoeken afhandelen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakte in 2017 bekend jaarlijks 26 miljoen euro beschikbaar te maken voor de aanpak van digitale misdaad. Volgens het OM is dat onvoldoende om een effectieve aanpak van digitale criminaliteit te garanderen.

 

Source: Openbaar Ministerie kan computercriminaliteit niet effectief aanpakken