De Raad van State deed twee uitspraken die relevant zijn voor de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Men preciseerde zowel de rechtspraak over de openbaarmaking van namen van medewerkers van bestuursorganen als over de openbaarmaking van (feiten verweven met) persoonlijke beleidsopvattingen.