In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen besproken. Vorige week zijn er vragen beantwoord over het bericht dat studenten gebruikersrechten op ingeleverd werk afstaan door het uploaden via Turnitin. Er werden ook vragen beantwoord over het bericht dat maatregelen tegen witwassen met virtuele valuta ineffectief blijken.

“Je raakt de controle over je werk kwijt door Turnitin”
Minister Van Engelshoven (OCW) heeft antwoord gegeven op de vragen van Kamerlid Futselaar (SP) over het bericht dat studenten alle controle over hun werk kwijtraken wanneer zij Turnitin gebruiken. Diverse universiteiten en hogescholen in Nederland kiezen voor inleveren van werk via Turnitin om te controleren op plagiaat. Hierbij ontdekte een masterstudent dat hij in de eindgebruikersovereenkomst akkoord gaat met het doen van afstand van zijn auteursrecht op het ingeleverde werk. Deze bepaling gaat zelfs zo ver dat iParadigms, het bedrijf achter Turnitin, een “non-exclusive, royalty-free, perpetual, worldwide, irrevocable license” krijgt op het werk dat wordt ingeleverd.

Minister Van Engelshoven heeft van SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie voor het hoger onderwijs, begrepen dat deze bepaling geen onderdeel uitmaakt van de licentieovereenkomst die wordt gesloten met de onderwijsinstellingen. iParadigms verkrijgt geen gebruiksrechten op de gegevens die door de student of de docent worden geüpload. Hij benadrukt wel dat de bescherming van auteursrecht en persoonsgegevens door toenemende digitalisering in het onderwijs extra aandacht verdient en dat onderwijsinstellingen hierin een grote verantwoordelijkheid hebben. Tot slot laat de minister weten dat er een herbeoordeling van deze licentieovereenkomst zal moeten plaatsvinden door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming later dit jaar.

Crypto’s: een paradijs voor witwassers
Er werden vragen gesteld door lid Van der Linde (VVD) over het bericht dat maatregelen tegen witwassen niet effectief blijken te zijn. Onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) wijst uit dat aan virtuele valuta een groot potentieel risico is verbonden, vanwege de hoge mate van anonimiteit die met transacties in virtuele valuta gepaard gaat. Dit is in lijn met internationale bevindingen. Minister Hoekstra (Financiën) geeft aan dat er onlangs overeenstemming is bereikt over een nieuwe EU anti-witwasrichtlijn. Instellingen zullen hierdoor in de toekomst verplicht zijn cliëntenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland).

Nieuwe vragen
Er zijn afgelopen week nieuwe vragen gesteld over een artikel gepubliceerd door Follow the Money waarin zij spreken over een geldspoor van miljardenfraude met cryptomunten dat leidt naar de ING en er werden nieuwe vragen gesteld over de ontwikkeling en inzet van zogeheten ‘killer robots’.

Antwoorden op deze vragen zijn binnenkort te lezen op onze blog.

Met dank aan Daniela Aben