In 2017 zijn er tienduizend datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is een stijging van maar liefst 70 procent vergeleken met het jaar daarvoor.

Dat blijkt uit cijfers die de waakhond op donderdag deelde.

De stijging kan wijzen op een groeiende hoeveelheid datalekken in Nederland. Voorzitter Aleid Wolfsen denkt echter dat bedrijven in 2017 vaker op de hoogte waren van de meldplicht bij datalekken, wat de groei kan verklaren. “Anderzijds baart het ons zorgen dat de beveiliging nog vaak niet op orde is”, aldus Wolfsen.

Volgens de privacywaakhond worden er vooral datalekken gemeld in de sectoren zorg en welzijn, openbaar bestuur en financiële dienstverlening.\

Gestolen laptops

Bij 47 procent van de gemelde datalekken gaat het om persoonsgegevens die aan een verkeerde ontvanger zijn overhandigd. Datalekken die worden veroorzaakt door een gestolen laptop, usb-stick of tas komen in 15 procent van de gevallen voor.

De Autoriteit Persoonsgegevens begon in 2017 in totaal 635 onderzoeken naar datalekken.

Source: Nederlandse privacywaakhond ziet aantal gemelde datalekken fors stijgen