Minister van Binnenlandsze Zaken Kajsa Ollongren blijft achter de omstreden software staan die gebruikt wordt om bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen stemmen op te tellen.

Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Dinsdag waarschuwden experts voor het gebruik van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). De software wordt gebruikt om de uitslagen van alle lokale stembureaus bij elkaar op te tellen en de zetelverdeling te maken. Door dit proces te misbruiken, zouden hackers de verkiezingsuitslag kunnen beïnvloeden.

Volgens Ollongren is de betrouwbaarheid van de verkiezingsuitslag ook met het gebruik van OSV gewaarborgd. De risico’s op manipulatie zijn volgens haar “klein en beheersbaar”.

De optelsoftware mag alleen geïnstalleerd worden op computers die niet zijn aangesloten op het internet. Ollongren benadrukt dat zij gemeenten met klem heeft verzocht om zich hieraan te houden, evenals aan andere richtlijnen van de Kiesraad.

 

Controle

De uitslag die stembureaus op basis van de papieren stembiljetten vaststellen, moeten tweemaal in de computer worden ingevoerd, door twee verschillende personen. Op die manier moet voorkomen worden dat iemand per ongeluk of expres een verkeerd aantal stemmen op een partij of kandidaat invoert.

Gemeenten moeten na de verkiezingen de papieren processen-verbaal met de uitslagen openbaar maken, evenals de digitale bestanden die voortkomen uit de OSV. Zo moet iedereen kunnen controleren of de stemmen op papier overeenkomen met de digitale aantallen.

 

Source: Minister Ollongren blijft achter omstreden software verkiezingen staan