De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de sleepwet, geeft de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst ruime bevoegdheden om het telefoon- en internetverkeer van burgers te volgen, te verzamelen en te bewerken. Belangenorganisaties willen deze wet door de rechter laten toetsen en een referendum lijkt een kwestie van tijd. Hoogleraren Van Eijk en Dommering vinden het eerste een goed idee, maar zijn geen voorstander van een volksraadpleging.

Bron: ‘Het referendum verstoort de toetsing van de sleepwet’ – Recht.nl