Als gevolg van een fout in de aangiftesoftware van zijn gemachtigde wordt het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang van een belastingplichtige op nihil gesteld. Dat blijkt niet te kloppen waarop de inspecteur een aanslag inclusief rente oplegt. De rente is terecht in rekening gebracht omdat de fout in de aangifte is ontstaan door een fout in de programmatuur van de gemachtigde en niet door een fout in de programmatuur van de Belastingdienst.

Bron: Gevolgen voor fout in aangiftesoftware voor rekening van belastingplichtige – Recht.nl