Een medewerker van de gemeente Utrecht heeft per ongeluk 150 namen van bijstandsgerechtigden gelekt. Ze wilde de informatie, met onder andere burgerservicenummers, versturen naar een collega. Maar ze stuurde de gegevens naar een inwoonster van de stad die toevallig dezelfde naam heeft.

In de mail staan ook start- en einddata van de uitkeringen. Volgens de gemeente heeft degene die de mail per ongeluk heeft ontvangen, beloofd dat ze de gegevens zal wissen. De mensen die in het bestand staan, krijgen een brief over wat er is gebeurd.

Fout

De gemeente Utrecht heeft tegen RTV Utrecht gezegd dat er maatregelen worden genomen om een nieuw lek te voorkomen. Zo worden e-mails met dit soort gevoelige informatie niet meer aan individuele medewerkers gestuurd, maar alleen nog in groepen. Daarin staan dan alleen de adressen van medewerkers die privégegevens mogen inzien.

De fout wordt ook intern besproken in het Stadskantoor. Het incident is gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens, die toezicht houdt op organisaties die met privacygevoelige informatie werken. Zo’n melding is verplicht.

Bron: Gemeente Utrecht lekt per ongeluk bijstandsgegevens | NOS