De gemeente Amsterdam heeft tevergeefs getracht twee datacentra te verplichten een bepaalde koeltechniek toe te laten passen om hun energieverbruik terug te dringen. Artikel 2.15 Activiteitenbesluit, op grond waarvan een inrichting nadelige gevolgen voor het milieu, redelijkerwijs, dient te voorkomen of beperken, is ‘uitputtend’ van karakter en laat daarom het opleggen van maatwerkvoorschriften niet toe. (recht.nl)