De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens is deels per 1 juli 2017 in werking getreden en gaat deels per 1 juli 2020 in werking. De bepalingen van de wet zijn opgenomen in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Onderstaande juridische factsheets schetsen een overzicht (met toelichting) van de rechten en plichten bij elektronische verwerking van gegevens. (recht.nl)