Sleepwet

Referendum

Op deze pagina geven we een kort overzicht van de aangepaste Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017, oftewel de sleepwet. De gehele wet is hier te vinden.

De sleepwet

Met deze wet wordt het vanaf 2018 mogelijk voor de inlichtingendiensten (de AIVD en de MIVD) om op grote schaal online communicatie en informatie verwerven, ook van onschuldige burgers. Daarnaast wordt het in sommige gevallen mogelijk toegang te krijgen tot databases van andere instanties. Al deze informatie kan, zelfs zonder het analyseren ervan, gedeeld worden met buitenlandse inlichtingendiensten. Er mag een geheime DNA databank worden begonnen waar iedere burger in terecht kan komen. Ook mogen de geheime diensten alle geautomatiseerde apparaten hacken (bijvoorbeeld uw telefoon, computer, smart-tv en pacemaker).

Instanties als de Raad van State, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en verscheidene wetenschappers hebben al hun zorgen geuit over deze wet. De wet is op 11 juli aangenomen door de Eerste Kamer.

Aanvraag referendum

Omdat de sleepwet dusdanig grote gevolgen heeft voor de vrijheid van burgers zou deze niet zonder een referendum aangenomen mogen worden. Deze website is opgezet om de aanvraag van een referendum makkelijker te maken.

De aanvraag van een referendum verloopt in twee fases. In de eerste, inleidende fase, moeten er schriftelijk 10.000 verzoeken worden ingediend. Dit kan tot en met 24 augustus. Deze verzoeken kunnen als formulier per post verstuurd worden. Om u te helpen en om postzegels te besparen hebben we een eigen formulier ontworpen, wij printen dan de papieren versie van het kiesraad formulier en overhandigen die aan de kiesraad. Dit formulier is beschikbaar tot en met 22 augustus.

Het originele formulier en verdere informatie is te vinden op de site van de kiesraad.

De wet in detail

Hieronder een korte samenvatting van sommige delen van de wet. De gehele wet is hier te vinden.

Artikel 48 Er mag grootschalig en ongericht worden afgeluisterd en alle data, ook die eerst versleuteld was, mag 3 jaar worden bewaard.

Artikel 49 Op toestemming van de minister mag de data worden onderzocht, zowel de inhoud als de persoon behorende bij de telecommunicatie mag worden achterhaald.

Artikel 50 Er mag geautomatiseerde data-analyse hierop worden toegepast.

Artikel 60 Deze geautomatiseerde data-analyse mag ook worden toegepast op gegevens uit allerlei andere bronnen, openbare bronnen of gegevens waartoe toegang is verkregen of gegeven.

Artikel 33 en 36 Er wordt een nieuwe commissie opgericht, de toetsingstoetsingscommissie inzet bevoegdheden (TIB), die voorafgaand aan de inzet van bepaalde bevoegdheden, zoals de sleepnetbevoegdheid, de rechtmatigheid toetst. Deze zal uit maar drie personen bestaan en er is angst dat deze commissie voor ongeveer alles toestemming gaat geven, omdat ze weinig inzicht hebben in de dagelijkse praktijk van de dienst.

Artikel 64 Geëvalueerde of ongeëvalueerde data kan aan buitenlandse inlichtingen- of veiligheidsdiensten worden gegeven, ook als er geen samenwerkingsrelatie mee bestaat en hiervoor is alleen toestemming van de minister nodig.

Artikel 89 Ook mag na toestemming van de minister informatie voor buitenlandse diensten verzameld.

Artikel 43 Er mag een geheime DNA-databank worden begonnen, de gewonnen DNA-profielen kunnen 30 jaar worden bewaard. Deze gegevens mogen ook met buitenlandse diensten worden gedeeld.

Artikel 45 Geheime diensten mogen inbreken in alle geautomatiseerde apparaten.

Artikel 53 t/m 57 Communicatiediensten moeten helpen bij het afluisteren en hacken en dienen gegevens over betrokken personen te verstrekken.

Artikel 66 De diensten mogen gegevens die van belang zijn voor het opsporen of vervolgen van strafbare feiten delen met het OM. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor illegaal downloaden.

Contact

Deze pagina is gemaakt door een onafhankelijke groep van bezorgde studenten uit Amsterdam.
Wij zijn bereikbaar op sleepwet@protonmail.com
Verder zijn we te vinden op facebook en twitter.
Een overzicht van hoe wij met de gegevens die verzameld worden omgaan vind u hier.

 

Bron: De Sleepwet