De nieuwe coalitie wil niet dat de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten willekeurig naar informatie kunnen vissen met een ‘sleepnet’. Op de zogenoemde aftapwet, die door beide Kamers is aangenomen, is veel kritiek. Vandaag werd duidelijk dat studenten naar eigen zeggen inmiddels meer dan 300.000 handtekeningenhebben verzameld. Dat zou genoeg zijn om een raadgevend referendum over de wet af te dwingen.

De aftapwet geeft de veiligheidsdiensten meer bevoegdheden en er mag op grotere schaal worden afgetapt. Critici zijn bang dat onschuldige burgers de dupe worden en ook de nieuwe regeringspartij D66 heeft bedenkingen. In het coalitieakkoord is een zin opgenomen dat van het willekeurig verzamelen van informatie over burgers met een ‘sleepnet’ geen sprake mag zijn.

De wet wordt geëvalueerd en zo nodig worden aanvullende waarborgen opgenomen.

Bron: Coalitie: niet willekeurig informatie tappen via sleepnet | NOS