In deze uitspraak van de Raad van State verstuurde een bestuursorgaan een besluit per e-mail, maar later ook per post. Hoe zit het in een dergelijk geval met de bezwaartermijn?

Bron: Besluit verzonden per e-mail én per post: wat is de bezwaartermijn? – Recht.nl