In een reclame-uiting mag de informatie over het geadverteerde product niet misleidend zijn. Dit geldt in het bijzonder voor informatie over de prijs en de herkomst van een product. De Nederlandse Reclame Code en, in beroep, het College van Beroep hebben een interessante uitspraak gedaan over deze twee onderwerpen.