Een rechtspersoon die beweert dat zijn persoonlijkheidsrechten zijn geschonden door de publicatie van informatie op internet, kan zijn schade verhalen voor de gerechten van de lidstaat waar het centrum van zijn belangen is gelegen, dat wil zeggen in de lidstaat waar zich het zwaartepunt van zijn beroepsactiviteiten bevindt.

 

Bron: Schade als gevolg van internetpublicatie verhaald in lidstaat waar centrum van belangen ligt – Recht.nl