Betere privacybescherming van gebruikers van internet en sociale media zoals WhatsApp en Facebook is een stap dichterbij. Een commissie van het Europees Parlement heeft ingestemd met een aanscherping van de regels waarmee de vertrouwelijkheid van online gesprekken moeten worden gegarandeerd.

In het plan ePrivacy dat in januari door de Europese Commissie werd gepresenteerd staat hoe techbedrijven met privacy moeten omgaan. Zo moeten bij apps de meest privacyvriendelijke instellingen standaard geactiveerd staan.

Nu is dat vaak niet het geval, omdat dat niet in het belang van een bedrijf is. In de toekomst is het de bedoeling dat data alleen kan worden verzameld als de gebruiker er expliciet mee instemt.

Cookies

Ook het volgen van internetters via cookies wordt aan strengere voorwaarden gebonden. Websites moeten in de toekomst duidelijk toestemming vragen of adverteerders je mogen volgen en dus surf-informatie over je mogen verzamelen.

De plannen moeten nog wel worden goedgekeurd door het Europees Parlement. Daarna moeten de verantwoordelijk ministers van de lidstaten er nog mee instemmen. De verwachting is dat er nog wel wat onderhandelingen nodig zijn voordat alle lidstaten ermee willen instemmen. Dat betekent ook dat de plannen mogelijk zullen worden afgezwakt.

 

Bron: Meer privacy op internet stap dichterbij | NOS