Nadat de Europese Commissie en de Europese consumenteninstanties hier in juli op hadden aangedrongen, verbindt Airbnb zich ertoe om de nodige aanpassingen aan zijn gebruiksvoorwaarden door te voeren en de prijsweergave te verbeteren.

Airbnb heeft tot eind 2018 de tijd om deze veranderingen in alle taalversies van zijn website door te voeren.

Věra Jourová, eurocommissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: “Internetbedrijven hebben een ommekeer teweeggebracht in de manier waarop we reizen, een vakantieverblijf zoeken en onze vakantie ervaren. Maar ze moeten de regels ook volledig naleven en verantwoordelijkheid nemen als het misgaat. Consumenten hebben in de EU echter zowel offline als online bepaalde rechten. Ik stel op prijs dat Airbnb bereid is de nodige wijzigingen door te voeren zodat het volledig transparant en duidelijk is waar de consument voor betaalt. Deze actie maakt deel uit van een breder streven naar een betere bescherming van consumenten online. Het is in die geest dat we met de “new deal” voor consumenten enkele maanden geleden strengere consumentenregels hebben voorgesteld.”

Prijstransparantie en oneerlijke handelspraktijken

Airbnb heeft toegezegd de totale prijs van de boeking te vermelden, inclusief extra vergoedingen, zoals service- en schoonmaakkosten. Als de totale prijs niet vooraf kan worden berekend, zal Airbnb de consument duidelijk informeren dat bijkomende kosten mogelijk zijn.

Ook wil het bedrijf duidelijk aangeven of een gastenverblijf aangeboden wordt door een particulier of een bedrijf, aangezien de regels inzake consumentenbescherming in dat geval van elkaar verschillen.

Duidelijkere voorwaarden en schrappen van illegale voorwaarden

Airbnb heeft zich verbonden tot een reeks wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden om deze in overeenstemming te brengen met de consumentenregels van de EU:

  • Het zal duidelijk zijn dat consumenten alle beschikbare rechtsmiddelen kunnen gebruiken en met name kunnen gebruikmaken van hun recht om bij persoonlijk letsel of andere schade een rechtszaak tegen de aanbieders van het gastenverblijf aan te spannen;

    

 

  • Airbnb zal verduidelijken dat de consumenten Airbnb voor een rechtbank kunnen dagen in het land waar zij verblijven;

    

 

  • Airbnb moet de consumenten informeren wanneer het beslist om een overeenkomst te beëindigen of inhoud te verwijderen, en moet de consument het recht geven om in beroep te gaan of indien passend een schadevergoeding te krijgen.

    

 

Volgende stappen

Van de onderneming wordt nu verwacht zij haar voorstellen afwerkt en tegen eind december 2018 de wijzigingen doorvoert in alle taalversies van de EU / Europese Economische Ruimte. In geval van niet-naleving kunnen de consumenteninstanties handhavingsmaatregelen nemen.

Achtergrond

Gisteren heeft Airbnb in een vergadering met de Commissie en de Europese consumenteninstanties toegelicht hoe het zijn gebruiksvoorwaarden wil aanpassen en de prijsweergave wil verbeteren.

Het netwerk voor samenwerking op het gebied van consumentenbescherming (SCB) heeft een beoordeling (gezamenlijk standpunt) uitgevoerd van de zakelijke praktijken van Airbnb onder coördinatie van de Noorse consumentenautoriteit (Forbrukertilsynet). De autoriteiten hadden Airbnb tot eind augustus de tijd gegeven om gedetailleerde oplossingen voor te stellen om het beleid van het bedrijf in overeenstemming te brengen met de consumentenwetgeving van de EU (zie persbericht). De Europese Commissie heeft deze actie bevorderd.

De EU-verordening over samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming brengt nationale consumenteninstanties samen in een Europees handhavingsnetwerk. Dankzij dit kader kan een nationale instantie in een EU-land de hulp van haar collega-instantie in een ander EU-land vragen om grensoverschrijdende inbreuken op het consumentenrecht van de EU een halt toe te roepen.

Er kan worden samengewerkt bij de uitvoering van verschillende onderdelen van de EU-consumentenwetgeving, zoals de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, de richtlijn consumentenrechten en de richtlijn oneerlijke bedingen.

Meer informatie

Persbericht over de handhavingsmaatregelen tegen Airbnb (juli 2018)

Brief met het gezamenlijke standpunt van de autoriteiten van het SCB-netwerk

Meer informatie over de handhavingsmaatregelen

IP/18/5809