Het Europees Parlement heeft ingestemd met een versneld traject waarbij wordt gekeken naar de voorgestelde ePrivacy-verordening.

Op donderdag werd ingestemd met een mandaat waarmee onderhandelingen over de nieuwe privacyregels meteen met lidstaten gestart kunnen worden.

Eerder in oktober ging de commissie voor burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken akkoord met de ePrivacy-verordening. Hierin wordt vastgelegd hoe in Europa met privacy wordt omgegaan. Deze regels verplichten softwaremakers om altijd de meest privacyvriendelijke regels in te stellen en om transparant te zijn over datagebruik.

Lidstaten

Na de goedkeuring door de commissie moest het Europees Parlement hierover stemmen, waarna de regels bij de Europese Raad komen te liggen. Die laatste zou met lidstaten onderhandelen over de voorgestelde regels.

Het aangenomen mandaat zorgt ervoor dat de ePrivacy-verordening niet voor het Europarlement voor een bredere stemming zal verschijnen. Het betekent dat er eerder met lidstaten zal worden gesproken over de regels, waardoor het gehele proces is versneld.

 

Bron: Brussel versnelt onderhandelingsproces voor nieuwe privacyregels