Werknemers hebben een geluidsopname gemaakt van een gesprek dat zij gevoerd hebben met hun toenmalige leidinggevende. Vervolgens hebben zij een klacht ingediend bij het College voor de rechten van de mens en daarbij gedeeltes van de opname overgelegd. De werkgever wil in de procedure verweer voeren en daarbij de opname gebruiken. Dit belang van ‘equality of arms’ is door de rechter gehonoreerd.