Is een verplichting tot betaling in Bitcoin een vordering als bedoeld in artikel 1 FW?