Een man heeft een dwarslaesie en heeft daarom camera’s rond zijn woning laten aanbrengen ten behoeve van zijn veiligheid (tegen inbraak). Zijn buurman stelt dat één camera inbreuk maakt op zijn privacy omdat ook het pad gefilmd wordt waarop hij een recht van overpad heeft om zijn woning te bereiken. De rechter acht de inbreuk evenwel toelaatbaar. (recht.nl)