Partijen moeten vóórdat zij een civiele procedure starten alle relevante informatie over hun geschil verzamelen. Daardoor kunnen zij direct bij aanvang van de procedure hun bewijsmateriaal voorleggen aan de rechter, die dan sneller een beslissing kan nemen. Dat adviseerde de expertgroep Hammerstein ter verbetering van het bewijsrecht in civiele procedures. Is dit haalbaar? (recht.nl)