Een werknemer en een ex-werknemer kopiëren een database. De vennootschappen die de twee hebben opgericht, hebben de beschikking gehad over de database. Daarom kan de onrechtmatige gedraging aan deze vennootschappen worden toegerekend.

Bron: recht.nl