Bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer zijn werkgevers verplicht om de medewerker uiterlijk een maand voor de afgesproken einddatum schriftelijk te informeren over het vervolg van het dienstverband. Wordt de arbeidsovereenkomst voortgezet of niet en zo ja, onder welke voorwaarden? Als de werkgever niet aan deze aanzegplicht voldoet, maakt de medewerker aanspraak op een kaal bruto maandsalaris. Bij niet tijdige nakoming is deze ‘boete’ pro rata. Lees verder