Sinds de vorige blog is er veel gebeurd in de wereld van cryptogeld. Zo is Bitcoin gesplitst en heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) in de Verenigde Staten aangeven dat ICO’s (Initial Coin Offerings) mogelijk als effecten/aandelen gereguleerd kunnen worden. Wat zijn ICO’s eigenlijk? Hier staan we in deze blogpost kort bij stil.

Bron: Coinrecht #8 – Initial Coin Offerings (ICO’s) & Crowdfunding 3.0 – ICTRecht juridisch adviesbureau