In geschil is of een raamovereenkomst inzake het leveren van een geïntegreerd computersysteem rechtsgeldig is beëindigd. Het hof heeft voor recht verklaard dat de overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden en de vorderingen uit ongedaanmaking en schadevergoeding toegewezen. Het hof heeft daarbij ten onrechte geen aandacht besteed aan het verweer dat het desbetreffende artikel in de raamovereenkomst geen ontbindingsgrond, maar een opzeggingsmogelijkheid inhoudt.

Bron: recht.nl