Een systeembeheerder die op zijn werk bitcoins heeft gemined, mocht hiervoor niet op staande voet ontslagen worden.

Een lichtere sanctie of een einde aan het dienstverband op een andere manier was voldoende geweest, blijkt uit een vonnis van de kantonrechter in Amersfoort dat woensdag is gepubliceerd.

Bij het minen wordt de rekenkracht van computers gebruikt om cryptografische puzzels op te lossen. Als dit lukt, dan komt er een aantal bitcoins vrij.

De medewerker in kwestie had op zijn werk een computer geïnstalleerd om de virtuele munt te minen. Volgens zijn werkgever heeft hij daarmee de regels over bijverdiensten buiten het bedrijf overtreden. Net als regels over het gebruik van internet op zijn werk.

Ontslag op staande voet zou volgens de rechter “vanwege de diep ingrijpende financiële consequenties” het uiterste middel moeten zijn.

“De aard en de ernst van het gedrag is niet zodanig dat, mede gelet op de wijze waarop de werknemer het dienstverband jaren naar tevredenheid heeft vervuld, de sanctie van ontslag op staande voet gerechtvaardigd was.”

De rechter benadrukt dat de medewerker verwijtbaar heeft gehandeld, maar dat het niet om ernstige verwijtbaarheid gaat. De man krijgt daarom wel een transitievergoeding.

 

Source: Bedrijf mocht werknemer niet op staande voet ontslaan om minen bitcoins